Tavoitteeni

Olen sitä mieltä, että Espoo on vauras kaupunki, jonka  ei tarvitse olla kova eikä eriarvoistava. Arvot ratkaisevat päätöksenteossa. Ehdokkaana olen sitoutunut Espoon demareiden tavoitteiden toteuttamiseen.

Minulle on erityisen tärkeää kotitalouksien hyvinvointi – uskon tietäväni, mitä esimerkiksi jatkuvat hintojen nousut eri muodoissaan tarkoittavat yksinasuville ja perheille puhumattakaan siitä, ettei ole työtä tai asuntoa.

Vanhat lähiöt tarvitsevat oman puolesta puhujansa Espoon valtuustossa – valitettavasti heitä on nykyisin vielä kovin vähän. Uskon, että valtuustosta käsin pystyn tuomaan lähiöiden tarpeet esille ja että onnistun luomaan yhteistyösuhteet vanhojen lähiöiden hyväksi. Lähiöiden kehittäminen vaatii innostusta ja yhteistyötä yli puoluerajojen ja yhdessä asukkaiden kanssa.

 **

Hintojen korotuksille sanon ei!

Espoo on korottanut palvelumaksujaan viime vuosina raa´alla kädellä. Hintojen jatkuvat korotukset kolahtavat kaikkein kovimmin ikäihmisiin, pitkäaikaissairaisiin ja vammaisiin. Jatkuvat maksujen korotukset uhkaavat myös lapsiperheiden taloutta niin, että perheissä joudutaan luopumaan lasten harrastuksista ja kohdataan vaikeuksia lainojen maksuissa.

Vanhusten palveluihin tarvitaan lisää rahaa

Ikäihmisten kohtelu on maassamme häpeällisellä tasolla. Omasta kodista ei saa muodostua turvaton vankila, josta ei pääse pois niin halutessaan. Minusta espoolaisten vanhusten pitää tuntea olevansa kunniakuntalaisia – me kaikki olemme heille velkaa arvokkaan vanhuuden, sillä ilman heidän ponnistelujaan ja uhrauksiaan meillä ei olisi näin hyvää yhteiskuntaa.

Ikäihmisten palvelut tarvitsevat yksinkertaisesti lisää rahaa, jotta vanhuksia auttavat tulevaisuudessakin ihmiset eivätkä robotit.

Asuntoja ihmisten tarpeiden mukaan

Asumiskulut nakertavat ihmisten kukkaroa. Espooseen tarvitaan nykyistä enemmän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Espoon Asuntojen nykyinen tavoite rakentaa 300 uutta asuntoa on tuplattava. Olen huolissani sinkkumiehistä ja eronneista isistä: heidänkään ei pidä joutua vuokra-asuntojonossa viimeiseksi vaan jokaisella pitää olla oikeus omaan kotiin. Oma koti on perusta kaikelle.

Vanhoihin lähiöihin pitää kaavoittaa myös asumisoikeusasuntoja.

Homekoulut on korjattava ja ongelmat torjuttava

Homekoulujen korjaaminen on arvovalinta. Mielestäni Espoo on niin vauras kaupunki, että meillä on varaa panna homekoulut kuntoon, mutta meillä ei ole varaa pelata uhkapeliä koululaisten ja henkilökunnan terveydellä. Meillä ei ole varaa tehdä kosmeettisia korjauksia vaan korjaukset on tehtävä kestävästi ja asiallisesti.

Eettisesti ja moraalisesti kestävä ratkaisu on nostaa veroastetta, käyttää investointirahastojen tuottoja ja pääomaakiin, jotta koulut saadaan kuntoon. Velan ottaminen on myös perusteltua. Investoinnit on pantava tärkeysjärjestykseen.

Ongelmien syntyminen pitää torjua kiinteistön huollon ohjelmilla ja on rakennettava saumaton yhteistyö eri osapuolten kesken.

Pienyrittäjyyttä pitää edistää

Haluan vaikuttaa siihen, että pienyrittäjyyyden mahdollisuudet otetaan huomioon kaupungin kaavoitushankkeissa ja kun tehdään kilpailutuksia. Kilpailutukset pitää pilkkoa niin, että pienyrittäjätkin voivat osallistua niihin.

Haluan vaikuttaa siihen, että kansainvälinen bisnes ei kaappaa valtaa Espoossa eikä sote-uudistuksessa.

Työttömyyden ja syrjäytymisen kierteet on katkaistava heti  

Pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorten työttömyyden kasvusta olen erittäin huolissani. Kaupungin pitää lisätä työllistämismäärärahoja pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemiseksi ja akateemisille työttömille tarvitsemme oman työllistymisohjelman.  Työttömät tarvitsevat aitoa tukea ja siksi Espoon työllisyyspalveluiden resurssit on laitettava kuntoon. Työllisyyspalveluita ei voida enää hoitaa määräaikaisilla projekteilla, eikä ohjaajien määräaikaisillia työsuhteilla – tarvitsemme ammattilaisia ja heitä tuplasti enemmän.

Ongelmissa olevien nuorten tukemiseen haluan valjastaa ammattilaisten verkoston yli toimialarajojen ja jokaiselle lapselle on taattava ainakin yksi harrastus.

Vanhat lähiöt kukoistamaan ja tasapainoista kaupunkikehitystä

Espoon pitää olla suunnan näyttäjä ja innovatiivinen kumppani myös lähiöiden täydennysrakentamisessa yhteistyössä asukkaiden kanssa. Kaavoituksen on edettävä ripeästi, sillä lähiöiden putket ja viemärit eivät kestä jahkailua. Kun lähiöiden täydennysrakentamista suunnataan jo rakennetuille alueille, viheralueet voidaan säilyttää.

Täydennysrakentaminen pitää saada vanhoissa lähiöissä aidosti kiinnostavaksi niin sanottua maankäyttömaksua alentamalla, jotta taloyhtiöt voisivat rahoittaa edessä olevia suuria korjaushankkeita lisäkaavoituksen tuomalla hyödyllä.

Espoota pitää kehittää tasapainoisesti niin, ettei Espoon reuna-alueita ja vanhoja lähiöitä unohdeta oman onnensa nojaan ja metron varjoon. Pohjois-Espoossakaan lasten ei pidä joutua kulkemaan kouluun pitkin ojien pientareita.