MINULLE TÄRKEITÄ ASIOITA

Olen sitä mieltä, että Espoo on kaupunki, jonka ei tarvitse olla kova eikä eriarvoistava. On totta, että meillä on valtavat paineet talouden tasapainottamisessa. Arvot kuitenkin ratkaisevat päätöksenteossa. Ehdokkaana olen sitoutunut Espoon demareiden tavoitteiden toteuttamiseen.

Minulle on erityisen tärkeää kotitalouksien hyvinvointi – uskon tietäväni, mitä esimerkiksi jatkuvat hintojen nousut eri muodoissaan tarkoittavat yksinasuville ja perheille puhumattakaan siitä, ettei ole työtä tai asuntoa. Korkeiden asumiskulujen ei pidä aiheuttaa köyhyyttä ja tarvitsemme kohtuuhintaista asumista. Oma koti on perusta kaikelle.

Vanhat lähiöt tarvitsevat oman puolestapuhujansa Espoon valtuustossa – valitettavasti heitä on nykyisellään vielä kovin vähän. Lähiöiden kehittäminen vaatii kokonaisvaltaista suunnittelua ja ohjausta sekä yhteistyötä asukkaiden kanssa.

Hintojen korotuksille sanon ei!

Espoo on korottanut palvelumaksujaan viime vuosina raa´alla kädellä. Hintojen jatkuvat korotukset kolahtavat kaikkein kovimmin ikäihmisiin, pitkäaikaissairaisiin ja vammaisiin. Jatkuvat maksujen korotukset uhkaavat myös lapsiperheiden taloutta jopa niin, että joudutaan luopumaan lasten harrastuksista ja kohdataan vaikeuksia lainojen maksuissa.

Ikääntymistä ei pidä pelätä

Kodista ei saa muodostua turvaton vankila, josta ei pääse pois silloin kun sen aika on. Minusta espoolaisten vanhusten pitää tuntea olevansa kunniakuntalaisia – me kaikki olemme heille velkaa arvokkaan vanhuuden, sillä ilman heidän ponnistelujaan ja uhrauksiaan meillä ei olisi näin hyvää yhteiskuntaa.

Ikäihmisten palvelut tarvitsevat yksinkertaisesti lisää rahaa, jotta vanhuksia auttavat tulevaisuudessakin ihmiset eivätkä robotit. Kotihoidon henkilöstön vaihtuminen ja kiire on epäinhimillistä sekä hoitajille että vanhuksille. Tarvitsemme kaupungin, joka pitää huolta myös hoivahenkilöstöstä.

Työttömyyden ja nuorten syrjäytymisen kierteet on katkaistava heti

Olen huolissani nuorten syrjäytymisestä ja pitkäaikaistyöttömyydestä. Jo ennestäänkin vaikeaa tilannetta pahentaa koronan jälkeinen aika.

Ongelmissa olevien nuorten tukemiseen haluan valjastaa ammattilaisten verkoston yli toimialarajojen. Oppimishäiriöt on tunnistettava tuoreeltaan ja tarjottava sitä, mitä nuori tarvitsee. Jos oppimishäiriöiden tunnistaminen viivästyy, se on vakava uhka työelämään sijoittumiselle.  Jokaiselle lapselle ja nuorelle on taattava ainakin yksi harrastus ja kaiken kaikkiaan järkevää tekemistä turvallisessa kasvuympäristössä.

Jalkautuvan nuorisotyön tulisi näkyä vahvasti siellä, missä nuorisokin on eli nuorten kokoontumispaikoilla kauppakeskuksissa ja asuinalueiden kulmilla. 

Espoo on mukana työllisyyspalveluiden kuntakokeilussa ja meidän on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että työttömiä on auttamassa pätevä ammattilaisten joukko. Me tarvitsemme tukityöllistämistä ja urapolkuja erityisesti nuorille ja jo varttuneimmille ihmisille, jotka ovat jäämässä työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Työpaikkoja on luotava

Yksi tärkeimmistä asioista on, että työpaikkoja syntyy kaikille.  Esimerkiksi Kilon logistiikkakeskuksen muutto pois Espoosta oli valtavan suuri menetys. Tarvitsemme työtä ihmisille suorittavista tehtävistä asiantuntijatehtäviin ja palveluammatteihin.

Haluan vaikuttaa siihen, että pienyrittäjyyden mahdollisuudet otetaan huomioon kaupungin kaavoitushankkeissa ja kilpailutettaessa. Kilpailutukset pitää pilkkoa niin, että pienyrittäjätkin voivat osallistua niihin.

Yrittäjyydestä kiinnostuneille on luotava vastuullisesti ohjattuja polkuja – yrittäjyys ei voi olla hetken mielijohde, joka pahimmillaan johtaa ylivelkaantumiseen.

Kaupunkirakentamiseen viisautta, vanhoja lähiöitä kunnioittaen

Olen sitä mieltä, että kaikkea käytettävissä olevaa pinta-alaa ei pidä rakentaa täyteen – ei kaupunkimaisessa ympäristössä eikä lähiöissä. Tarvitsemme nykyistä enemmän kaupunkipuistoja.

Mielestäni vanhojen lähiöiden kaavoitus on menossa väärään suuntaan, kun kaavoitusta toteutetaan pitkälti maanomistajien ehdoilla. Espoo ei näytä juurikaan ohjaavan sitä, millaisiksi lähiöt asukaspohjaltaan kehittyvät. Asukkaita tarvitaan tietenkin lisää lähiöiden elinvoimaisuuden säilyttämiseksi suurten kauppakeskusten vetäessä asukasvirtoja pois lähipalveluista.

Vanhojen lähiöiden asujaimiston tasapainosta pitää huolehtia niin, että asuntoja rakennetaan niin nykyisten kuin tulevienkin asukkaiden tarpeiden mukaan. Vanhoissa lähiöissä vaadin tasapainon säilymistä. Se edellyttää, että kaupunki ohjaa rakentamista nykyistä enemmän. Retrolähiöt tarvitsevat tasapainoisesti omistus-, asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja sekä pieniä asuntoja sinkuille että suurempia perheille. Tasapainosta huolehtiminen on oleellista.

Täydennysrakentaminen pitää saada vanhoissa lähiöissä aidosti kiinnostavaksi niin sanottua maankäyttömaksua alentamalla, jotta yksityiset taloyhtiöt voisivat rahoittaa edessä olevia suuria korjaushankkeita lisäkaavoituksen tuomalla hyödyllä.

Espoota pitää kehittää tasapainoisesti niin, ettei Espoon reuna-alueita ja vanhoja lähiöitä unohdeta oman onnensa nojaan ja metron varjoon. Pohjois-Espoossakaan lasten ei pidä joutua kulkemaan kouluun pitkin ojien pientareita.

Kaavoituksessa on otettava huomioon yrittäjyyden mahdollisuudet ja monipuolisten työpaikkojen luominen.

Yhteystiedot

Minulle voi rohkeasti soitella tai laittaa sähköpostia. Alla linkit myös some-kanaviini.